Víkend

 

final_2018

Přihlášky zasílejte na denisa.samankova@seznam.cz. Do mailu uveďte počet osob, počet dětí a počet psů. PŘIHLÁŠENÍ NUTNÉ!!!

Ubytování a stravu si každý zajistí sám. Kontakt na Marina Orlík – http://www.orlik-ubytovani.cz/kontakt/. Kontakt na sousední kemp Radava – radava@radava.com.

Bližší informace k akci budeme průběžně doplňovat.

 

PozvankaVoldrich
 
SOUTĚŽE PRO DĚTI

Tentokrát jsme si pro děti připravili nelehké úkoly 🙂

„FOTOREPORTÁŽ Z VÍKENDU“

Během celé akce budou děti průběh dokumentovat na své fotoaparáty. Doma vyberou 10 nejlepších fotek a ty následně odešlou na mail denisa.samankova@seznam.cz. Komise složená z pořadatelů + 2 dalších účastníků vyberou 3 nejlepší fotoreportáže. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

  • děti do 9 let
  • děti nad 9 let

Všechny děti, které se soutěže zúčastn, dostanou sladkou odměnu a ti co se umístí na 1.-3. místě medaile a ceny. Ceny a medaile budou předány na Mikulášské.

ÚKOL PRO RODIČE: zajistit dětem fotoaparát . Pokud doma nemáte nějaký starší, levný, stačí koupit jednorázový fotoaparát.

A ještě se děti mohou zúčastnit druhé soutěže. Tato soutěž bude spíše pro ty větší, školou povinné děti.

„REPORTÁŽ Z VÍKENDU“

Úkolem bude sepsat reportáž z VÍKENDU, své dojmy, zážitky a postřehy z akce. Reportáž opět poslat na mail denisa.samankova@seznam.cz. Komise složená z pořadatelů + 2 dalších účastníků vyberou 3 nejlepší reportáže. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

  • děti do 10 let
  • děti nad 10 let

Na Mikulášské všechny děti, které zašlou své reportáže dostanou sladkou odměnu a ti, co se umístí na  1.-3. místě medaile a ceny.

ÚKOL PRO RODIČE: zajistit dětem  poznámkový blok a tužku.

 


4. VÍKEND S BULDOČKEM, ANEB ANI V LÉTĚ VÁM POKOJ NEDÁME 

4 VIKEND

 

4. VÍKEND se nesl v retro duchu  🙂 Více fotek najdete Z D E.

Na 4. VÍKENDU a 39. Klubové výstavě byla vybráno pro Azyl Skřivany částka 10.000,- CZK a další materiální pomoc. Všem moc děkujeme!

 

leto_final

 


3. VÍKEND S BULDOČKEM 

3 VIKEND

Maškarní na téma povolání, přednáška genetické laboratoře GENOMIA a přednáška MVDr. Lukáše Duchka, specialisty na ortopedii, neurologii (VETCENTRUM Stodůlky). Pan doktor měl velmi zajímavou přednášku o páteřích, patelách, brachycefalickém syndromu.

Fotografie z 3. VÍKENDU najdete Z D E

Na 3. VÍKENDU jsme pro Azyl Skřivany vybrali částku 1.600,- CZK a další materiální pomoc. Děkujeme!

final_2017

 

 


2. VÍKEND S BULDOČKEM – 20.-21.5.2016

2_vikend_s_buldockem

Předposlední víkend v květnu jsme se sešli, abychom si společně užili 2. Víkend s buldočkem. Místem všebuldočkovského sletu byla i letos Roudná, jen jsme se tentokrát utábořili v kempu Pohoda. Co se programu týče, snažili jsme se poučit i pobavit.
Nachystány byly hned dvě besedy s fundovanými odborníky. O právním postavení psa, změnách v novém občanském zákoníku a kupních smlouvách nás informoval JUDr. Petr Šlauf. Myslím, že nám příjemnou formou rozšířil obzory. Další beseda byla na téma „reprodukce a parazitologie“. Pozvání přijala paní Bc. Vladimíra Tichá, kterou považuji za studnici vědomostí. Mile a vtipně nám vyprávěla mimo jiné o určování vhodného termínu krytí a o krytí samotném. Dostalo se také na otázky, týkající se třeba antiparazitik, demodikózy a podobně. Pamatovaly jsme samozřejmě i na děti, které by se při besedování asi trošku nudily. Nachystáno pro ně bylo puzzle s buldočkama, a to hned ve třech obtížnostech.
Dalším bodem na programu byl i letos „Sranda závod“. Tandem pes a páníček čekal hned po startu tunel. Valná většina psích účastníků si s tím hravě poradila. Obzvlášť, když obětaví páníčci neváhali a plazili se tunelem pejskovi naproti. Nestranný pozorovatel by možná váhal, koho překážková dráha baví více, neboť nasazení dvounožců bylo obdivuhodné. S nefalšovaným nadšením se plazili, přeskakovali, prolejzali pneumatiku a probíhali slalom. Jejich psi je často pozorovali s útrpným pohledem a úvahami na téma abnormální jevy. No ale co, když to ty lidi baví 🙂 🙂 🙂 .
Vše se běželo na čas a závodníky hecovalo nejen publikum, ale také náš vtipný předseda, který tajně navštěvuje moderátorské kurzy. De facto si na nás svůj slovní projev testuje, což respektujeme a fandíme mu. Doufáme, že až ho zaměstná nějaká TV, nebo radio, zachová nám přízeň 🙂 .
Zlatým hřebem programu bylo opět maškarní. Letos bylo zadáno téma Z pohádky do pohádky a „maškarníci“ přípravu rozhodně nepodcenili. Byli úžasní. Na promenádu vyrazila známa trojka z lesa Řáholce, vodnická rodinka, draci, princezny, Maková panenka a její věrný následovník motýl Emanuel, čarodějnice atd. Na place se ale neproháněla jen „klasika“, na které jsme odchováni my starší 🙂 . Pobavila například i Mimoní rodinka, Batmani a indiáni. Pro zájemce jsme ještě v podvečer připravily výstavní trénink.
Úsilí účastníků víkendu bylo korunováno odměnou. Každý si odnesl některý z krásných sponzorských darů. Všem sponzorům moc děkujeme za podporu akce!!! A těšíme se na třetí Víkend s buldočkem, který bude v květnu 2017 v Marině Orlík. Prostředí je krásné a my organizátoři se budeme snažit, aby i program byl co nejlepší.
K. Pejšová

Na 2. VÍKENDU jsme pro Azyl Skřivany vybrali částku 4.605,- CZK a další materiální pomoc! Všem moc děkujeme!

final_2016

 


1. VÍKEND S BULDOČKEM – 29.-30.5.2015

DSC_0445xxx

Ve dnech 29. až 30. 5. 2015 proběhl 1. VÍKEND S BULDOČKEM, a to v kempu Orion v Roudné u Soběslavi.

Letos poprvé jsme k tradiční květnové klubové výstavě s bonitací připravili program i na sobotu, který se skládal nejen z naučných přednášek, ale měl také svou zábavnou část.

Víkend začínal pátečním příjezdem do kempu, ubytováním a večerní volnou zábavou. Vzhledem k tomu, že byl příjezd jednotlivých účastníků víkendu individuální, někteří přijeli až v pozdních večerních hodinách, ponechali jsme uvítání a seznámení s programem až na sobotní ráno, aby mohli být přítomni všichni účastníci víkendu.

V sobotu, hned po snídani začal celkem nabytý program. Prvním bodem programu byla žádaná přednáška paní Kateřiny Pejšové o problematice výstav a vystavování, která byla doprovázena tolik potřebnými a přínosnými názornými ukázkami z vystavování buldočka. Paní Pejšová si připravila nejen zajímavé povídání o vystavování, ale vše zároveň předváděla na své fence budločka, což bylo pro zúčastněné velmi přínosné. Účastníci přednášky měli rovněž možnost klást dotazy, a hlavně následně, v odpoledních hodinách si každý mohl, pod dohledem Kateřiny, zkusit vše nacvičit na nedělní klubovou výstavu.

Aby byl program zajímavý i pro nejmladší účastníky víkendu, děti, probíhala současně s přednáškou, soutěž dětí v kreslení, do které se dokonce zapojili i dva dospělí. Děti kreslily, jak jinak, samozřejmě buldočky, a pro ty nejmenší byly připraveny omalovánky. Všechny kresby byly velmi povedené, nádherné, nebylo možné z nich vybrat ten nejhezčí, cenu si zaslouženě odnesly všechny děti.

Po skončení přednášky byl připraven tzv. „Sranda závod“, jehož účelem nebylo „jen“ vyhrát, jak tomu obvykle bývá, ale především pobavit psa, psovoda i všechny další zúčastněné. 🙂 Závod se skládal z přivolání za ztížených podmínek (pejsci byly lákáni na pytel piškotů, a zároveň rozptylováni hrou s míčem). Někteří buldočci byli sice na chvilku rozptýleni těmito „ztíženými podmínkami“, ale nakonec všichni ke svým páníčkům doběhli 🙂 . Buldočci museli dále překonat kladinu (v našem případě lavičku) a závod byl zakončen tzv. „volným“ cvikem, který byl ohodnocen bonusovými body. 🙂

Po té v programu následovala polední pauza na oběd a po zaslouženém posilnění následovala další zajímavá přednáška, kterou si pro nás připravil hlavní poradce chovu pan Pavel Kolář. Přednáška byla velmi poutavá, zahrnovala nejen historii chovu buldočka, ale také velmi důležitou novinku, a to seznámení s novým standardem plemene.

Odpolední program pokračoval „ Dobročinnou módní show“. Módní show se nakonec zúčastnili téměř všichni, což bylo velmi příjemným překvapením! Někteří účastníci přijeli připraveni a měli modely nejen pro pejsky, ale i pro sebe. I další účastníci však přes počáteční „rozpaky“ nakonec zaimprovizovali, se svými mazlíčky nastoupili a show se zúčastnili!!! Pro Azyl Skřivany se vybrala částka 5.836,- CZK a další materiální pomoc! Děkujeme!

Sobotní program byl završen vyhlášením vítězů, rozdáním cen a dárků. Následoval zasloužený, odpočinkový večer, kdy jsme si u táboráku opekli špekáčky. Někteří si sobotní program protáhli i  do pozdních nočních hodin, ostatní šli nabrat síly na nedělní klubovou výstavu. 🙂

Na závěr bych chtěla moc poděkovat Kateřině Pejšové a Lence Šlaufové, které spolu se mnou program připravili a pomohli sehnat sponzory. Dále patří velké poděkování  panu Pavlu Kolářovi za jeho přednášku a samozřejmě nepřekonatelnému moderátorovi a baviči Martinu Novákovi!!!

Největší dík, ale patří všem, kteří se víkendu zúčastnili! Byli jste super parta, která nezkazila žádnou zábavu!!! Doufám, že se všichni sejdeme na další akci KFB 🙂

 

Denisa Šamánková

Vikend s buldockem 2015m